Styret

STYRET I 2021


Leder:

Tom Steven Jacobsen

Åkravegen 8, 4270 Åkrehamn

e-post: tom.steven.jacobsen@gmail.com

Fasttelefon: 52 81 74 76

Mobil: 952 15 808


Styremedlem/Kasserer/Hjemmeside:

Arne Eide

Mosbronvegen 46, 4270 Åkrehamn

e-post: arne.eide@haugnett.no

Mobil: 400 42 900

Sekretær:

Halvor Ognøy

Kalvatrevn. 107, 4250 Kopervik

e-post: halvor.ognoy@hotmail.com

Mobil: 920 58 339


Styremedlem:

Sten Langåker

Bjørkeli 10, 4250 Kopervik

e-post: sten.langaker@gmail.com

Mobil: 997 33 773


Styremedlem:

Gry Davidsen

Bjørkeli 10, 4250 Kopervik

e-post: gry.k.davidsen@gmail.com

Mobil: 920 51 312