Bli medlem

Det lønner seg å være medlem, du sparer fort inn medlemskapet når du kjøper frø til en billigere pris enn ikke medlemmer. For å bli medlem eller fortsette som medlem i HTK betaler du inn medlemskontingent til konto: 3361.17.44302 eller via Vipps.

Vipps nr. 559969. Klikk på send og søk på navn eller nummer.

Når du har betalt via Vipps, så ønsker vi at du sender oss en email slik at vi snarest får oppdatert medlemsarkivet. (haugalandtropefuglklubb@gmail.com)

N.B Husk å få med ditt navn, adresse, mobilnummer og email.

Medlemskontingent for medlemskap i Haugaland Tropefuglklubb samt

NTL sitt medlemsblad 4 ganger i året;

- Medlemskontingent kr 370,-

- Medlemskontingent Junior kr 220,-

- Medlemskontingent Familie kr 430,-

I alle medlemskontingentene er bladet Norsk Tropefugl Hobby inkludert. (NTH)

Forfall er: 10.2.2021

Som medlem så får du utdelt medlemskort med ditt navn påført.

Medlemskortet fremvises ved kjøp hos Buddy på Ragalamyr i Haugesund.