Bli medlem

Godt Nyttår til alle medlemmer i Haugaland Tropefuglklubb.
Det skal lønne seg å være medlem, du sparer fort inn medlemskapet når du kjøper frø til en billigere pris enn ikke medlemmer. For å bli medlem eller fortsette som medlem i HTK betaler du inn medlemskontingent innen fastsatt forfallsdato.

Nytt om ditt medlemskort for 2023 er at du kan handle hos Storcash Haugesund.
De skanner strekkoden på baksiden av ditt medlemskort.


Enkeltmedlem kr 370,- (via Vipps kr. 377,-)

Juniormedlem kr 220,- (via Vipps kr. 224,-)

Familliemedlemskap kr 430,- (via Vipps kr. 438,-)


Innbetaling til konto: 3361.17.44302

eller Vipps til nr: 659404

Hos Vipps velger du 'send' og søk på 'navn eller nummer'


Kontingenten blir litt dessverre litt dyrere dersom du velger å betale med Vipps,

dette p.g.a. at Vipps tar gebyr.


Husk å skrive ditt navn, adresse, mobilnummer og email adresse i kommentarfeltet

når du betaler inn via Bank og Vipps.


I alle medlemskontingentene er bladet Norsk Tropefugl Hobby inkludert. (NTH)
Medlemsbladet gis ut fire (4) ganger i året.


Det er et landsstyre vedtak for mange år tilbake som sier at alle klubber skal ha

siste betalingsfrist for medlemskontingent SENEST 20. februar, slik at klubbene

kan ha medlemslistene klar til den 1. mars for at vi skal å få medlemslistene klar

i god tid før bladet skal ut med sitt første nummer.


Aller siste betalingsdato er: 20.2.2023


N.B Ditt nye medlemskort deles ut på medlemsmøte i HTK eller etter avtale med

en du kjenner i styret.