Startside

Alle som har en tropefugl og eller liker tropefugler kan bli medlem hos oss.
Det er alle dere medlemmer som utgjør Haugaland Tropefuglklubb.
Tips og ideer her på hjemmesiden mottas med stor takk!

MEDLEMSKONTINGENT 2024

SPRE DET GLADE BUDSKAP OM TROPEFUGLER

uglklubbTrope