Vellykket årsmøtet i Haugaland Tropefuglklubb

Publiseringsdato: Feb 07, 2020 7:13:42 AM

Det var et rolig årsmøte i Haugaland Tropefuglklubb torsdag kveld den 6.2.20

Leder i Haugaland Tropefuglklubb Eldar Ellingsen ønsket velkommen til årsmøte og loset årsmøtet trygt igjennom alle de annonserte sakene. Det var et trivelig årsmøte meg gode konstruktive diskusjoner.

Det var 10 medlemmer tilstede på årsmøtet som forløp svært rolig.

Valg:

- Leder: Tom Steven Jacobsen

- Sekretær/web: Arne Eide

- Kasserer: Halvor Ognøy

- Styremedlemmer:

Sten Langåker, Gry Davidsen

Valgkomiteen: Alf Sandvik

Revisor: Geir Simion Sørdal

Materiellforvaltning: Styret

Nyvalgt leder, Tom Steven Jacobsen takket avtroppende leder Eldar Ellingsen for innsatsen.

Han fikk overalt blomster og det ble servert kake og kaffe.

Møteslutt kl. 21:00

Tom Steven Jacobsen overleverte blomster til avtroppende leder Eldar Ellingsen

Kake levert fra Hauges Bakeri i Åkrehamn