INNKALLING TIL ÅRSMØTE HAUGALAND TROPEFUGLKLUBB

Publiseringsdato: Jan 29, 2019 2:13:16 PM

Dato: 7. Februar 2019

Sted: Norheim Kulturhus, Peisestuen

Kl: 19:00

Saker:

1. Årsmelding.

2. Forslag til aktivitetsplan.

3. Regnskap og budsjett.

4. Valg.

5. Forslag, styrets innstilling er å øke styret med ett medlem.

Valgkomité: Alf Sandvig

6. Eventuelt saker.

Årsmøtepapirer deles ut på årsmøtet.

Vel møtt

Styret